Transport reklam

Zapewniamy transport wyprodukowanych reklam do miejsca ich montażu, wskazanego przez Klienta. Dbamy o to, aby reklama nie zostało przypadkowo uszkodzona jeszcze przed jej montażem.

Kontakt

ul. Towarowa 20 B
10-417 Olsztyn

produkcja-reklamy@rproject.pl

690108299

690108299

www.produkcja-reklamy.rproject.pl