Transport reklam

Zapewniamy transport wyprodukowanych reklam do miejsca ich montażu, wskazanego przez Klienta. Dbamy o to, aby reklama nie zostało przypadkowo uszkodzona jeszcze przed jej montażem.

Kontakt

Ul. Pauzeńska 5a
14-100 Ostróda

produkcja-reklamy@rproject.pl

690108299

690108299

www.produkcja-reklamy.rproject.pl